ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი

ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები