ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კურსები და ტრენინგები

პლატფორმა VATL დისკუსიები ინოვაციური სწავლა/სწავლების მეთოდების შესახებ.

სემინარები

უნივერსიტეტში მიმდინარეობს ERASMUS+ პროექტი PRINTeL-ი (ცვლილება საკლასო ოთახში: ინოვაციური სწავლებისა და სწავლის წახალისება სტუდენტთა სასწავლო გამოცდილების გასაუმჯობესებლად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში), რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა ტრენინგები ინოვაციური და ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული სწავლა/სწავლების მეთოდების შესახებ.

PRINTeL-ის ფარგლებში ასევე შეიქმნა პლატფორმა VATL-ი, რომელზე დარეგისტრირებულ პირებსაც შეეძლებათ მონაწილეობა პლატფორმაზე მიმდინარე დიალოგებში ვირტუალური აკადემიის სწავლა/სწავლების მეთოდების შესახებ.

გთავაზობთ პორტალის ლინკს და მოკლე ვიდეოინსტრუქციას, რომელშიც განმარტებულია პორტალზე რეგისტრაციისა და თქვენთვის საინტერესო დისკუსიებში ჩართვის შესახებ.


პორტალის ლინკი: https://bit.ly/3jy73Ao

ვიდეოინსტრუქცია: https://bit.ly/2SF6ObF

2021 წელი

ბანერები