ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კურსები და ტრენინგები

ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის კონკურსი „მესაუბრე მეცნიერებაზე (Parle-moi science)“

ახალი ამბები

ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის ოფისი აცხადებს კონკურსს: „მესაუბრე მეცნიერებაზე“ (Parle-moi science).  კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს.

კონკურსის ფარგლებში, ჯგუფის წევრებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა და წარადგინონ ვიდეორგოლი (მაქსიმუმ, სამწუთიანი). ჯგუფი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 3 წევრისაგან. გამარჯვებული გუნდის წევრები მიიღებენ პრიზს.

ვიდეორგოლისა და სააპლიკაციო ფორმის გაგზავნის ბოლო ვადაა: 2017 წლის 6 მარტი.

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/concours-parle-moi-science/

ბანერები