ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კონკურსები

სასტიპენდიო პროგრამები ესტონეთის უნივერსიტეტებისათვის

კონკურსები

ესტონეთის განათლებისა და ახალგაზრდობის საბჭოს მხარდაჭერით გამოცხადდა კონკურსი ესტონეთის სასტიპენდიო პროგრამებზე. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ როგორც ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს, ასევე მკვლევრებსა და აკადემიურ პერსონალს.

_____________________________________________________________________________________________

სტიპენდიები საზაფხულო სკოლისათვის

  • კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს;
  • მოკლევადიანი კურსების ხანგრძლივობაა 1-4 კვირა;
  • შესაძლებელია ონლაინკურსებში მონაწილეობა.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 1-ლი მაისი, 2021

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებგვერდი: https://bit.ly/3vkZMXa

_____________________________________________________________________________________________

სტიპენდიები კვლევისა და ლექციების ჩასატარებლად

  • კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ მკვლევრებსა და აკადემიურ პერსონალს;
  • სტიპენდიის მოპოვება 2021/2022 აკადემიური წლის ფარგლებში შესაძლებელია 10 თვით.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 1-ლი მაისი, 2021

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებგვერდი: https://bit.ly/3gLvSHO

_____________________________________________________________________________________________

სტიპენდიები ესტონეთში სასწავლებლად

  • სტიპენდიის მოპოვება შეუძლიათ სტუდენტებს, რომელთაც სურთ ისწავლონ ესტონეთის უმაღლეს სასწავლებელში როგორც გაცვლით, ასევე სრულ პროგრამაზე.
  • მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურზე მიმართულება შეზღუდული არ არის. ბაკალავრიატის საფეხურის შემთხვევაში კანდიდატის მიმართულება დაკავშირებული უნდა იყოს ესტონურ ენასა და კულტურასთან.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 1-ლი სექტემბერი, 2021[1]

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებგვერდი: https://bit.ly/32Xyc6d[1] განაცხადების მიღება დაიწყება 1-ლი აგვისტოდან.

ბანერები