ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კონკურსები

მიღება ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის აკრედიტებულ პროგრამებზე
ახალი ამბები
მიღება ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის აკრედიტებულ პროგრამებზე
„რა ძირითადი გამოწვევა არსებობს საქართველოს წინაშე და რა წვლილის შეტანა შეუძლია უნივერსიტეტს მის დაძლევაში?“ – ესეების კონკურსი სტუდენტებისთვის
კონკურსები
„რა ძირითადი გამოწვევა არსებობს საქართველოს წინაშე და რა წვლილის შეტანა შეუძლია უნივერსიტეტს მის დაძლევაში?“ – ესეების კონკურსი ...
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ელჩების შესარჩევი კონკურსი
კონკურსები
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ელჩების შესარჩევი კონკურსი
კონკურსი ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში უფსალას უნივერსიტეტისათვის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის
ახალი ამბები
კონკურსი ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში უფსალას უნივერსიტეტისათვის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის
სტუდენტური პოსტერების კონკურსი პლაგიატის შესახებ
კონკურსები
სტუდენტური პოსტერების კონკურსი პლაგიატის შესახებ
Erasmus Mundus ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა „წყლისა და სანაპირო ზოლის მენეჯმენტი“
კონკურსები
Erasmus Mundus ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა „წყლისა და სანაპირო ზოლის მენეჯმენტი“
ვარშავის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სტიპენდიები დოქტორანტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის
ახალი ამბები
ვარშავის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სტიპენდიები დოქტორანტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის
მათემატიკის ოლიმპიადა ილაუნის საბაკალავრო საფეხურის სტუდენტებისთვის
კონკურსები
მათემატიკის ოლიმპიადა ილაუნის საბაკალავრო საფეხურის სტუდენტებისთვის
ბანერები