ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კონკურსები

კონკურსი ტრენინგ-კურსის "სწავლების ინოვაციური და ტექნოლოგიური მეთოდები" მონაწილეთა შესარჩევად
ახალი ამბები
კონკურსი ტრენინგ-კურსის "სწავლების ინოვაციური და ტექნოლოგიური მეთოდები" მონაწილეთა შესარჩევად
 კონკურსი რელიგიური და კულტურული კვლევების მიმართულებით ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში
ახალი ამბები
კონკურსი რელიგიური და კულტურული კვლევების მიმართულებით ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში
 კონკურსი ახალგაზრდა მკვლევართა  კლუბის რეგიონული კოორდინატორების  გამოსავლენად
კონკურსები
კონკურსი ახალგაზრდა მკვლევართა კლუბის რეგიონული კოორდინატორების გამოსავლენად
კონკურსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობაზე
ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე
კონკურსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობაზე
ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტიპენდიები
ახალი ამბები
ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტიპენდიები
საბერძნეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტიპენდიები
ახალი ამბები
საბერძნეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტიპენდიები
საზაფხულო სკოლა: „კონსტიტუციური სამართალი და საჯარო პოლიტიკა: ადამიანის უფლებები თეორიასა და პრაქტიკაში“
ახალი ამბები
საზაფხულო სკოლა: „კონსტიტუციური სამართალი და საჯარო პოლიტიკა: ადამიანის უფლებები თეორიასა და პრაქტიკაში“
DAAD 2019-2020 სასწავლო წლისთვის აცხადებს კონკურსს  შემდეგ სასტიპენდიო პროგრამებზე
ახალი ამბები
DAAD 2019-2020 სასწავლო წლისთვის აცხადებს კონკურსს შემდეგ სასტიპენდიო პროგრამებზე
ბანერები