ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ლიგამუსის კალენდარი

XIX საუკუნის უცნობი საქართველო

ღონისძიებები

ოთხშაბათს, 20 მარტს, 18:00 საათზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის მაღაზია ”ლიგამუსში” (ი. ჭავჭავაძის გამზ. 32) გაიმართება ლინგვისტურ კვლევათა ცენტრის პროექტის პრეზენტაცია და ნინო დობორჯგინიძის მოხსენება: ”XIX საუკუნის უცნობი საქართველო: რუსიფიკაციის ენობრივი და რელიგიური მოდელები”.

ბანერები