ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განცხადებები

ახალი ამბები
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პროგრამა
ახალი ამბები
ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს სტაჟირების პროგრამა
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) ბორლაუგის სახელობის სასტიპენდიო პროგრამა საქართველოში
ახალი ამბები
ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის
ახალი ამბები
ეჟენ იონესკოს სახელობის სადოქტორო და პოსტსადოქტორო სტიპენდიები 2015- 2016 წლისთვის
2 დეკემბერი, 2015
ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა პოლონეთში - რეგისტრაციის ვადის ცვლილება
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სტიპენდიები
Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა გერმანიაში
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა გერმანიაში
ბანერები