ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

NAWA-ს სასტიპენდიო პროგრამა პოსტდოქტორანტი მკვლევრებისთვის

ახალი ამბები

პოლონეთის აკადემიური გაცვლის ეროვნული სააგენტო (NAWA) ULAM-ის პროგრამის ფარგლებში აცხადებს მიღებას პოსტდოქტორანტი მკვლევრებისთვის.

პროგრამით სარგებლობისათვის აუცილებელია, მკვლევარი ფლობდეს დოქტორის ხარისხს. 

სტიპენდიის ფარგლებში შესაძლებელია შემდეგი აქტივობების განხორციელება:

  • კვლევითი საქმიანობა; 

  • პოსტსადოქტორო ტრენინგი;

  • სამეცნიერო ნაშრომის/პუბლიკაციისათვის მასალების შეგროვება;

  • მასპინძელ დაწესებულებაში ლექციების/კურსების გამართვა.

ვიზიტის ხანგრძლივობა შესაძლებელია იყოს 6-დან 24 თვემდე. პროგრამა ფარავს როგორც აკადემიურ საკითხებთან დაკავშირებულ, ისე საცხოვრებელ ხარჯებს. 

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 15 აპრილი. 

ბანერები