ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

კონკურსი ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში ჩეხეთის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტისათვის

კონკურსები

გამოცხადდა კონკურსი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2021/22 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში ჩეხეთის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტში მობილობის განხორციელებისათვის.

მობილობის პერიოდი: 5 თვე

სასწავლო მიმართულება: აგრონომია; მეტყევეობა; ვეტერინარია (მომიჯნავე ინტერდისციპლინური მეცნიერებები) კურსების კატალოგი

სტიპენდიის მოცულობა:

 • ყოველთვიური სტიპენდია – 800 EUR
 • სამგზავრო ხარჯებისათვის – 360 EUR

კონკურსში მონაწილეობის წინაპირობები:

 • კანდიდატს უნდა ჰქონდეს აქტიური სტუდენტის სტატუსი და ირიცხებოდეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრატურის საფეხურზე;
 • კანდიდატის მშობლიური უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამა უნდა შეესაბამებოდეს მასპინძელი უნივერსიტეტის მიერ შემოთავაზებულ სასწავლო მიმართულებას;
 • კანდიდატი უნდა ფლობდეს შესაბამის უცხო ენას მინიმუმ B2 დონეზე, რის დასადასტურებლადაც მან კონკურსის დროს უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტი;
 • კანდიდატს არ უნდა ჰქონდეს მოპოვებული Erasmus Mundus ან Erasmus+ გრანტი ანალოგიურ საფეხურზე;

მასპინძელი უნივერსიტეტი განაცხადებს მიიღებს ელექტრონულად: დოკუმენტების ასატვირთი პლატფორმის ბმული

სავალდებულო დოკუმენტების ჩამონათვალი:

 • სამოტივაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე);
 • რეზიუმე/CV (Europass ფორმატში);
 • განახლებული ნიშნების ფურცელი;
 • სასწავლო ხელშეკრულება (შაბლონი);
 • შესაბამისი უცხო ენის მინ. B2 დონის კომპეტენციის დამადასტურებელი
 • სერტიფიკატი/ცნობა.

გაითვალისწინეთ, რომ დოკუმენტები უნდა წარადგინოთ ერთი PDF ფორმატის ფაილის სახით.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 13 აგვისტო, 2021 წელი

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ბმულს: https://bit.ly/3hDiLIu

კითხვების შემთხვევაში, მოგვმართეთ:

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური
☏ 995 322 220009-367
✉ erasmusplus@iliauni.edu.ge

2021 წელი

ბანერები