ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

როგორ შევავსოთ რეზიუმე EUROPASS ფორმატში

როგორ შევავსოთ რეზიუმე EUROPASS ფორმატში

რეზიუმეს EUROPASS ფორმატში შესავსებად იხელმძღვანელეთ ქვემოთ მოცემულ ელ-მისამართზე მითითებული ნიმუშით: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose

ბანერები