ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

ეკა ლეფსვერიძე
სამსახურის უფროსი
✉ [email protected]

დავით ჩეჩელაშვილი
მარკეტინგისა და ბიზნესის განვითარების სპეციალისტი
✉ [email protected]

თეონა ბებია
პატენტირებისა და ლიცენზირების სპეციალისტი 
✉ [email protected] 

თათია ბრეგვაძე
ადმინისტრაციული ასისტენტი
✉ [email protected] 

ბანერები