ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროექტები

პროექტები

CRDF/GRDF A60730
Creation of technology commercialization office in Georgia – Ilia State University

პროექტის მიზანია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისის (TCO) ჩამოყალიბება. პროექტის ფარგლებში, ძირითადი ფუნქციების პარალელურად,  TCO -ს აღებული აქვს ვალდებულება საქართველოს მაშტაბით გამოცხადებული ღია კონკურსის საფუძველზე ბიოლოგიისა და ბიოტექნოლოგიის დარგში შეარჩიოს ხუთამდე  ყველაზე წარმატებული გამოგონება და პატენტირების პროცედურები დააფინანსოს. ასევე, ინოვაციებისა და კომერციალიზაციის ცნობიერების ამაღლების მიზნით საქართველოს მაშტაბით ჩაატაროს ტრეინინგები და ორგანიზება გაუკეთოს ინოვაციების ბაზრობას.

ბანერები