ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

აკადემიური საბჭო

ნინო დობორჯგინიძე - რექტორი

წარმომადგენლობა ფაკულტეტებიდან:

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის წარმომადგენლები
გიგა ზედანია   - პროფესორი
დარეჯან (ჯანა) ჯავახიშვილი  - პროფესორი

სამართლის სკოლის წარმომადგენლები 
თამარ გურჩიანი  - ასოცირებული პროფესორი
დავით მაისურაძე -  ასოცირებული პროფესორი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის წარმომადგენლები 
ნუნუ მეტრეველი -  პროფესორი
დავით თარხნიშვილი - პროფესორი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი
ნინო პატარაია- პროფესორი
მერაბ სვანაძე- პროფესორი

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები