ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

აკადემიური საბჭო

გიგა ზედანია  - რექტორი

წარმომადგენლობა ფაკულტეტებიდან:

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის წარმომადგენლები
ემზარ ჯგერენაია
დარეჯან (ჯანა) ჯავახიშვილი 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის წარმომადგენლები 
არჩილ მაღალაშვილი
ნუნუ მეტრეველი

სამართლის სკოლის წარმომადგენლები 
დავით მაისურაძე 
თამარ გურჩიანი 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები