ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

აკადემიური საბჭო

ნინო დობორჯგინიძე - რექტორი

წარმომადგენლობა ფაკულტეტებიდან:

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის წარმომადგენლები
დარეჯან (ჯანა) ჯავახიშვილი  - ასოცირებული პროფესორი

სამართლის სკოლის წარმომადგენლები 
თამარ გურჩიანი  - ასოცირებული პროფესორი
დავით მაისურაძე -  ასოცირებული პროფესორი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის წარმომადგენლები 
ნუნუ მეტრეველი - ასოცირებული პროფესორი
არჩილ მაღალაშვილი - პროფესორი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი
ნინო პატარაია- პროფესორი
მერაბ სვანაძე- პროფესორი

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები