ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

წარმომადგენლობითი საბჭო

წარმომადგენლობითი საბჭო

წარმომადგენლობითი საბჭოს თავმჯდომარე გიორგი ნოდია 

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის წარმომადგენლები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

სამართლის სკოლის წარმომადგენლები 

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

ბიბლიოთეკის დირექტორი - თეონა ყაველაშვილი

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები