ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

წარმომადგენლობითი საბჭო

წარმომადგენლობითი საბჭო

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის წარმომადგენლები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

სამართლის სკოლის წარმომადგენლები 

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

ბიბლიოთეკის დირექტორი - თეონა ყაველაშვილი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტი - მარიამ დანელია

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები