ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

წარმომადგენლობითი საბჭო

წარმომადგენლობითი საბჭო

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის წარმომადგენლები

მაია თევზაძე 

გიორგი ნოდია

რეზო მარსაგიშვილი

დავით აფრასიძე
 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

გიორგი ჯავახიშვილი

ეკა ლეფსვერიძე

ნათია კოპალიანი 

სამართლის სკოლის წარმომადგენლები 

გიორგი
 მელაძე

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

შავერდაშვილი ეკატერინე

მურუსიძე ივანე

ქემერტელიძე გიორგი

ბიბლიოთეკის დირექტორი

თეონა ყაველაშვილი

სამართლის სკოლის სტუდენტი 

მარიამ ჯაყელი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტი 

მარიამ დანელია

ნინო ბიძინაშვილი

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები