ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

წარმომადგენლობითი საბჭო

წარმომადგენლობითი საბჭო

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის წარმომადგენლები

მაია თევზაძე 

გიორგი ნოდია

რეზო მარსაგიშვილი

 ემზარ ჯგერენაია
 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

გიორგი ჯავახიშვილი

ეკა ლეფსვერიძე

ნათია კოპალიანი 

სამართლის სკოლის წარმომადგენლები 

გიორგი
 მელაძე

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

შავერდაშვილი ეკატერინე

მურუსიძე ივანე

ქემერტელიძე გიორგი

ბიბლიოთეკის დირექტორი

თეონა ყაველაშვილი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტი 

მარიამ დანელია

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები