ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კანცლერი

კანცლერი

ქეთევან ლაკირბაია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცლერი

ქეთევან ლაკირბაია 2016 წლიდან ხელმძღვანელობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას. მას აქვს მენეჯმენტისა და ფინანსების მიმართულებით 20 წელზე მეტი ხნის მუშაობის გამოცდილება. ამჟამინდელ პოზიციაზე დანიშვნამდე იყო სხვადასხვა კომპანიისა და პროექტის მმართველი გუნდის წევრი და კარიერის მნიშვნელოვანი ნაწილი გატარებული აქვს ისეთ საერთაშორისო კომპანიებში, როგორებიცაა: PwC, KPMG, Deloitte და McDonald’s, მათ შორის საზღვარგარეთ. პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში მუშაობდა და ახორციელებდა წინასახელშეკრულებო შესწავლის, ფინანსური აუდიტისა და საინვესტიციო ანალიზის პროექტებს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე. სხვადასხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციაში ფინანსური დირექტორის რანგში მუშაობიდან გამომდინარე აქვს ორგანიზაციული ცვლილებების მართვის და რესტრუქტურიზაციის დიდი გამოცდილება.

ქეთევან ლაკირბაია პროფესიონალი ბიზნესადმინისტრატორი, ფინანსური დირექტორი და ფინანსური აუდიტორია. იგი ფლობს ლუნდის უნივერსიტეტის (შვედეთი) ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ბიზნესის სამართლის მაგისტრის ხარისხს და თბილისის კავკასიის ბიზნესის სკოლის ფინანსების და ბუღალტერიის ბაკალავრის ხარისხს. გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში ასევე სწავლობდა ატლანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (აშშ) ჯ. მაკ რობინსონის ბიზნესის კოლეჯში და გავლილი აქვს გაერთიანებული სამეფოს ნაფიც სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) პროფესიული კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები. მრავალწლიანი კარიერის მანძილზე აკადემიურ დაწესებულებებსა და კერძო კომპანიებს უწევდა საკონსულტაციო მომსახურებას, ასევე უძღვებოდა ტრენინგებს და სხვა საგანმანათლებლო აქტივობებს ცვლილებისა და რესურსების მართვის დარგში. 

ბანერები