ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

I,J კორპუსები

I,J კორპუსები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის I, J კორპუსების ადგილმდებარეობა. 

ბანერები