ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

E,F,G,H,S,T კორპუსები

E,F,G,H,S,T კორპუსები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის E,F,G,H, S,T კორპუსების ადგილმდებარეობა. 

ბანერები