სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

შიდა მობილობა სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამაზე

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა აცხადებს შიდა მობილობას 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე.

სტუდენტების მიერ განცხადებების დაწერის ბოლო ვადაა 2022 წლის 22 ივლისი.

  • განაცხადი უნდა გაკეთდეს სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა „არგუსის“ საშუალებით;
  • შიდა მობილობა ცხადდება 20 ვაკანტურ ადგილზე;
  • სამართლის სკოლაში საბაკალავრო პროგრამაზე გადმოსვლის მსურველი პირების რეიტინგი დგება ერთიანი ეროვნული გამოცდების სკალირებული ქულების საფუძველზე;

დამატებითი ინფორმაცია: ის სტუდენტები, რომლებიც სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო საფეხურზე ჩაირიცხნენ კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე, შიდა მობილობაში მონაწილეობას მიიღებენ კონკურსგარეშე და არ იქნებიან გათვალისწინებული ვაკანტური ადგილების რაოდენობაში.

2022 წელი

ბანერები