სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

შიდა მობილობა ილიაუნის სამართლის სკოლაში

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა აცხადებს შიდა მობილობას 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე.

სტუდენტების მიერ განცხადებების დაწერის ბოლო ვადაა 2021 წლის 19 თებერვალი.

 • განაცხადი უნდა გაკეთდეს სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა ,,არგუსის“ს საშუალებით;
 • შიდა მობილობა ცხადდება 20 ვაკანტურ ადგილზე;
 • სამართლის სკოლაში საბაკალავრო პროგრამაზე გადმოსვლის მსურველი პირების რეიტინგი დგება ერთიანი ეროვნული გამოცდების სკალირებული ქულების საფუძველზე;
 • შიდა მობილობის მსურველ პირს ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს ქვემოთ მოცემული ოთხი საგანი:
  • ქართული ენა და ლიტერატურა
  • უცხოური ენა
  • მათემატიკა ან ისტორია
  • ზოგადი უნარები, ლიტერატურა ან სამოქალაქო განათლება

დამატებითი ინფორმაცია: ის სტუდენტები, რომლებიც სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო საფეხურზე ჩაირიცხნენ კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე, შიდა მობილობაში მონაწილობას მიიღებენ კონკურსგარეშე და არ იქნებიან გათვალისწინებული ვაკანტური ადგილების რაოდენობაში.

 

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები