სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

მიღება სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისთვის გასაუბრების ჩატარების განრიგი და ინსტრუქცია

ახალი ამბები

გასაუბრების ჩატარების განრიგი და ინსტრუქცია

• კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამა:
1. გასაუბრება - 6, 9, 10 სექტემბერი (იხ. სია)

• საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა:
1. გასაუბრება - 9, 10 სექტემბერი (იხ. სია)

• სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა:
1. გასაუბრება - 9, 10 სექტემბერი (იხ. სია)

(კერძო (ბიზნეს) სამართლის, საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის და სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამებისთვის) ინსტრუქცია

გაფრთხილება: გასაუბრებაზე აუცილებლად იქონიეთ პირადობის მოწმობა და გამოცხადდით სიაში განსაზღვრულ დროს.

გასაუბრება ჩატარდება 3-წევრიან კომისიასთან. გასაუბრების შეფასების კრიტერიუმებია:

მოტივაცია და პრეზენტაცია.

გასაუბრების ფარგლებში შემოწმდება კანდიდატის მოტივაცია, სამაგისტრო პროგრამით

დაინტერესება, პრეზენტაციის უნარი, პროფესიულ საკითხებზე მსჯელობა, ანალიტიკური აზროვნება.

https://bit.ly/2lwitZt

ბანერები