სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

დასრულდა ტრენინგი „მედიატორის უნარ-ჩვევები“

სემინარები

2021 წლის 5, 7, 12, 14 და 19 აპრილს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლამ საქართველოს მედიატორთა ასოციაციაციასთან ერთად ERASMUS+ პროექტის Mediation: training and society transformation/MEDIATS ფარგლებში მედიაციით დაინტერესებული პირებისთვის გამართა ტრენინგი „მედიატორის უნარ-ჩვევები“.

ტრენინგს უძღვებოდა მედიატორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი ლაშა კალანდაძე.

ტრენინგზე მონაწილეებმა შეისწავლეს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორებიცაა: მედიაციის არსი, მედიატორის როლი, მედიაციის ეტაპები, მედიაციის პროცესის წარმართვის თავისებურებები, მედიატორის უნარ-ჩვევები. ტრენინგის ბოლოს მონაწილეებს შორის როლური თამაშების მეშვეობით წარიმართა  იმიტირებული მედიაციის პროცესი.

მინიმუმ 4 შეხვედრის მონაწილეს გადაეცემა ტრენინგის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

 

ბანერები