საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

Დოქტორანტ სალომე ბაგაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ღონისძიებები

29 ნოემბერს, 12:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G106 აუდიტორიაში გაიმართება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ფიზიკისა და ასტრონომიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის, სალომე ბაგაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „კორონული ხვრელების დინამიკის და კორონულ ხვრელებში არსებული ჯეტების პარამეტრებისა და ევოლუციის შესწავლა“ დაცვა.


დრო: 29 ნოემბერი, 12:00 საათი

ადგილმდებარეობა: G106 აუდიტორია (გ. წერეთლის ქ. №1), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასწრება თავისუფალია.

ბანერები