საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ილიაუნის სტუდენტების საველე პრაქტიკა ივრის ხეობაში

ახალი ამბები

4 ნოემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორების ზურაბ ჯავახიშვილისა და ლაშა სუხიშვილის მიერ ივრის ხეობაში (უჯარმის ტერიტორიაზე) განხორციელდა დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების საბაკალავრო საფეხურის კურსის „დედამიწა - შესავალი გეოლოგიაში-II“ სილაბუსით გათვალისწინებული საველე პრაქტიკა.

პრაქტიკის დროს სტუდენტებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ემუშავათ დრონით მეწყრების Structure From Motion (SFM) მეთოდით გადაღებაზე და ძირითადი პარამეტრების გაზომვაზე.

2023 

ბანერები