საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

დოქტორანტ მანანა ყანდაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ღონისძიებები

10 ნოემბერს, 13:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის მოლეკულური ბიოლოგიისა და ნეირომეცნიერებების (მიმართულება: მოლეკულური ბიოლოგია) დოქტორანტ მანანა ყანდაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: „კაინის მჟავით გამოწვეული ეპილეპტოგენეზის შეფერხება მიო-ინოზიტოლით ვირთაგვებში – ელექტროფიზიოლოგიური, ქცევითი, მორფოლოგიური და მოლეკულური ასპექტები“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფესორი გიორგი (გიგა) გამყრელიძე

სამუშაო ენა: ქართული

დრო: 10 ნოემბერი, 13:00 საათი

ადგილმდებარეობა: G 106 აუდიტორია, გ.წერეთლის N1

დასწრება თავისუფალია.

2022 წელი

ბანერები