საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ერთიანი მიღებით

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები ერთიანი მიღებით

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინინს ფაკულტეტი გთავაზობთ ერთიანი მიღებით  შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებს: 


                                                                                                                                    საკონტაქტო ინფორმაცია:


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი
➳თბილისი, ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, H კორპუსი 108 ოთახი
☏ (+995 32) 222 00 09 (139, 137, 338)
sciences_medicine@iliauni.edu.ge

ბანერები