მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტურ კონფერენციათა სერიის განრიგი

ღონისძიებები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე 2019-20 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტურ კონფერენციათა სერია გაიმართება შემდეგი განრიგის შესაბამისად:

მიმართულება           თარიღი                    
არქეოლოგია და ისტორია  20 იანვარი
ფილოსოფია  21 იანვარი
ფილოლოგია, ენათმეცნიერება, ლიტერატურათმცოდნეობა, კულტურისკვლევები  21 იანვარი
საერთაშორისოურთიერთობები, პოლიტიკისმეცნიერება, ევროპისმცოდნეობა  22 იანვარი
სოციოლოგია  23 იანვარი
თავისუფალი მეცნიერებები  24 იანვარი
ფსიქოლოგია  27 იანვარი

კონფერენციების სამუშაო ენა: ქართული

ადგილმდებარეობა: A101 აუდიტორია (ი. ჭავჭავაძის გამზ. N32)

დასწრება თავისუფალია.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები