მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

დოქტორანტ ნინო პოკლებას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა დისტანციურად

ღონისძიებები

2020 წლის 24 ივლისს, 13:00 საათზე, გაიმართება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამის პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების დოქტორანტ ნინო პოკლებას სადისერტაციო ნაშრომის „ურთიერთმიმართება სახელმწიფო მშენებლობასა და პოლიტიკურ მონაწილეობას შორის საქართველოში“ დისტანციური დაცვა პროგრამა Zoom-ის გამოყენებით.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მიმართულების პროფესორი გიორგი ნოდია

დაცვაზე დასწრების მსურველებმა გთხოვთ მოგვმართეთ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: graduateschool@iliauni.edu.ge

ბანერები