ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

აირჩიე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

საკონტაქტო ინფორმაცია:

(+995 32) 222 00 09 (205)

ელფოსტა: sopiko_lobjanidze@iliauni.edu.ge
                    mikheil.giorgadze.1@iliauni.edu.ge
                    ekaterine.mikautadze.1@iliauni.edu.ge  

 

 

ბანერები