ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

აირჩიე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

საკონტაქტო ინფორმაცია:

(+995 32) 222 00 09 (205)

ელ.ფოსტა:

 

 

ბანერები