ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები

ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის სისტემური რეგისტრაციის სამსახურის უძრავი ქონების ამგეგმავ/ამზომველის ვაკანსია

ვაკანსიები სტუდენტებისთვის

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო აცხადებს ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის სისტემური რეგისტრაციის სამსახურის უძრავი ქონების ამგეგმავ/ამზომველის ვაკანსიას.

ვაკანსიის დასახელება: ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის სისტემური რეგისტრაციის სამსახურის უძრავი ქონების ამგეგმავი/ამზომველი (შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი)

სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა: 6 თვე

შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება კანდიდატის გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის მიხედვით (1000-დან 2000 ლარამდე (დარიცხული))

ფუნქციები:

 • სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე საკადასტრო სამუშაოების სისტემურად შესრულება;
 • საველე-საამზომველო სამუშაოებში მონაწილეობა და მონაცემების დამუშავება;
 • დამუშავებული და მომზადებული მასალების უფლებამოსილი პირებისა თუ უწყებებისთვის მიწოდება;
 • გეომონაცემთა ბაზებსა და გეოინფორმაციულ სისტემებთან მუშაობა.

მოთხოვნები:

 • სასურველია უმაღლესი განათლება გეოგრაფიის,  გეოდეზიის, კარტოგრაფიის, ტოპოგრაფიის ან გეოინფორმატიკის მიმართულებით;
 • სასურველია სამუშაო გამოცდილება – საველე ტოპო-გეოდეზიური და საკადასტრო სამუშაოების მიმართულებით;
 • გეოინფორმაციული სისტემის (GIS) პროგრამული პაკეტების ცოდნა;
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა;
 • სახელმწიფო ენის სრულყოფილი ფლობა;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ფლობა.

 პიროვნული თვისებები და უნარ-ჩვევები:

 • მოქნილობა და ცვლილებებზე ადაპტირება;
 • შედეგზე ორიენტაცია;
 • სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • დროის ეფექტიანი მართვა;
 • დამოუკიდებლად მუშაობა.

საკონკურსო თემატიკა:

 • საქართველოს კანონი „სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „გეოდეზიური და კარტოგრაფიული საქმიანობის შესახებ";
 • საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 8 აგვისტოს N388 დადგენილება „მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშოს შესრულებისა და დოკუმენტირების წესისა და საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშოს საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით შესრულებისათვის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოს შესრულების უფლებამოსილების მქონე პირის სერტიფიკატის მოქმედების შეჩერებისა და გაუქმების წესის დამტკიცების შესახებ“;
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2016 წლის 3 მაისის N134 ბრძანება.

გასაუბრებაზე დაიშვებიან მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტები და

კურსდამთავრებულები.

კონკურსის ეტაპები:

 • რეზიუმეების გადარჩევა;
 •  გასაუბრება.

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ გამოგზავნოთ თქვენი CV ელექტრონულ მისამართზე: uni-jobs@iliauni.edu.ge 2021 წლის 8 იანვრის ჩათვლით.

გთხოვთ, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება: „ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის სისტემური რეგისტრაციის სამსახურის უძრავი ქონების ამგეგმავი/ამზომველი",

წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება.


ბანერები