ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები სტუდენტებისთვის

უნგრეთის მთავრობის სასტიპენდიო პროგრამები - "Stipendium Hungaricum"

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები

უნგრეთის მთავრობის სასტიპენდიო პროგრამის "Stipendium Hungaricum" ფარგლებში ცხადდება მიღება უნგრეთის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლლებელში, შემდეგ აკადემიურ საფეხურებზე: ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა.

პროგრამაში მონაწილეობისა და სტიპენდიის მოპოვებისათვის სტუდენტმა უნდა გაიაროს შესაბამისი პროცედურები. სტიპენდიის რაოდენობა განსხვავებულია და დამოკიდებულია ინდივიდუალურად მიმღებ უნივერსიტეტზე, პროგრამასა და აკადემიურ საფეხურზე.

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ თანდართული ფაილი.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები