ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები სტუდენტებისთვის

მეშჰედის ფირდოუსის სახელობის უნივერსიტეტის სასტიპენდიო პროგრამები

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები

მეშჰედის ფირდოუსის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს სრული ან ნაწილობრივი სტიპენდიების მოსაპოვებლად ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის პროგრამებზე სწავლისათვის.

პროგრამის ფარგლებში მონაწილეები გაივლიან სპარსული ენის 6-თვიან მოსამზადებელ კურსს. სტიპენდია გაიცემა სწავლის საფასურის სრული ან ნაწილობრივი დაფინანსებისთვის.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 21 მაისი, 2021 წელი

სასტიპენდიო პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა მიმართონ მეშჰედის ფირდოუსის სახელობის უნივერსიტეტის საერთაშორისო აკადემიური ურთიერთობების დეპარტამენტს (intr@um.ac.ir; https://bit.ly/3wzL3t3).

კონკურსში მონაწილეობის წინაპირობები და დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები