ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები სტუდენტებისთვის

ლიტვის განათლების სამინისტროს სტიპენდიების პროგრამა

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები

ლიტვის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გამოყო ლიტვის სახელმწიფო სტიპენდია სტუდენტებზე, რომლებიც ჩააბარებენ ლიტვის უმაღლეს სასწავლებლებში მაგისტრატურის საფეხურზე.

სტიპენდიის მისაღებად:

  1. კანდიდატი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე;
  2. კანდიდატს მინიჭებული ჰქონდეს ბაკალავრის ხარისხი;
  3. კანდიდატს უნდა ჰქონდეს ჩარიცხვის წერილი სამაგისტრო პროგრამაზე ლიტვის ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებლიდან.

პროგრამაში მონაწილეობისათვის საჭირო საბუთები უნდა გაიგზავნოს ფოსტით ლიტვის განათლების სამინისტროში. საბუთების ჩაბარება ასევე შესაძლებელია ლიტვის საელჩოში, საქართველოში, მისამართზე: თბილისი, კრწანისის ქ. #29.

პროგრამა ფარავს სწავლების საფასურს. გამარჯვებულ სტუდენტს ყოველთვიურად დაენიშნება სტიპენდია 380 ევროს ოდენობით.

პროგრამაში მონაწილეობისა და საბუთების გაგზავნის ვადა დასრულდება 2015 წლის 3 ივლისს. დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული

ბანერები