ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

ტუსკიის უნივერსიტეტის მკვლევრების მოხსენება: ნიადაგის გასაუმჯობესებელი მარცვლეულის შეტანა მდგრადი სასოფლო-სამეურნეო სისტემისთვის

ღონისძიებები

14 ივნისს,  19:00 საათზე,  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის E207 აუდიტორიაში გიწვევთ შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ  Dr. Emanuele Radicetti  (სამიწადმოქმედო  და სატყეო მეცნიერებების სადოქტორო განყოფილება (DAFNE), ტუსკიის უნივერსიტეტი) და Professor Enio Campiglia (მარცვლეულის წარმოების განყოფილება, ტუსკიის უნივერსიტეტი)

შეხვედრის პირველი ნაწილის თემაა „ნიადაგის გასაუმჯობესებელი მარცვლეულის შეტანა მდგრადი სასოფლო-სამეურნეო სისტემისთვის“.

მეორე ნაწილი შეეხება 20-წლიან ექსპერიმენტულ აქტივობებს ცენტრალურ იტალიაში ნიადაგის გასაუმჯობესებელი მარცვლეულის შესატანად.

თემის აღწერა:

1. ტრადიციულ მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებული პრობლემები; მდგრადი მიწათმოქმედება მომავლისთვის; ნიადაგის გასაუმჯობესებელი მარცვლეული, როგორც იარაღი მდგრადი მარცვლეულის სისტემებისთვის.

2. ნიადაგის გასაუმჯობესებელი მარცვლეული ნიადაგის ეროზიის შესამცირებლად; ნიადაგის გასაუმჯობესებელი მარცვლეული  საკვები  ნივთიერებების ნარჩენთა გადასამუშავებლად; ნიადაგის გასაუმჯობესებელი მარცვლეული N სასუქის გავლენის შესამცირებლად; ნიადაგის გასაუმჯობესებელი მარცვლეული სარეველების საკონტროლოდ; ნიადაგის გასაუმჯობესებელი მარცვლეული მოსავლის ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

ლექციის  ენა: ინგლისური

დრო: 14 ივნისი, 19:00 საათი

ადგილმდებარეობა: აუდიტორია  E207  (ჩოლოყაშვილის გამზირი N3/5), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასწრება თავისუფალია.

 

 

ბანერები