ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

სტუდენტური კონფერენცია „აკადემიურ ნაშრომზე მუშაობის თავისებურებები: პრობლემები და გამოწვევები"

ღონისძიებები

30 ივნისს, 10:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის S507 აუდიტორიაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური წერის ცენტრი ატარებს მეორე სტუდენტურ კონფერენციას „აკადემიურ ნაშრომზე მუშაობის თავისებურებები: პრობლემები და გამოწვევები".


დრო: 30 ივნისი, 10:00 საათი

ადგილმდებარეობა: S507 აუდიტორია (გ. წერეთლის ქ. N3), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავსტრიული კულტურის ცენტრი

დასწრება შესაძლებელია სპეციალური მოსაწვევით.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები