ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

შთამაგონებელ ლექციათა ციკლი ანთროპოლოგიაში – „Recycling and Revisiting: On Monuments, Identity Politics, and Anthropological Analyses“

ღონისძიებები

სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამა წარმოგიდგენთ შთამაგონებელ ლექციათა ციკლს ანთროპოლოგიაში.

30 ოქტომბერს, 17:00 საათზე, ქეთრინ გოთფრედსენი გამართავს ონლაინშეხვედრას თემაზე: „Recycling and Revisiting: On Monuments, Identity Politics, and Anthropological Analyses“.

მომხსენებელი
ქეთრინ გოთფრედსენი, უფროსი ლექტორი, მალმოს უნივერსიტეტი, კავკასიის კვლევის პროგრამა (კვლევითი ინტერესები: პოლიტიკური ტრანსფორმაცია, გაურკვევლობა, რელიგია, ისტორია, იდენტობა, მორალურობა, პოლიტიკური ფორმები და პრაქტიკები)

დრო: 30 ოქტომბერი, 17:00 საათი

ადგილმდებარეობა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფეისბუქგვერდზე.

ბანერები