ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

შთამაგონებელ ლექციათა ციკლი ანთროპოლოგიაში – Anthropologies in, of, and from the Caucasus

ღონისძიებები

სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამა წარმოგიდგენთ შთამაგონებელ ლექციათა ციკლს ანთროპოლოგიაში.

26 ოქტომბერს, 17:00 საათზე, ბრიუს გრანტი გამართავს ონლაინშეხვედრას თემაზე: “Anthropologies in, of, and from the Caucasus”.

მომხსენებელი

ბრიუს გრანტი, პროფესორი, ნიუ იორკის უნივერსიტეტის ანთროპოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი (კვლევითი მიმართულება: კავკასია, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ანთროპოლოგია,კულტურული ისტორია, რელიგია, პოლიტიკა).

დრო: 26 ოქტომბერი, 17:00 საათი

ადგილმდებარეობა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფეისბუქგვერდზე.

ბანერები