ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

პროფესორ ირინა ლობჟანიძის მოხსენება: „ძველი და საშუალი ქართული ენის სასრული პოზიციის მორფოსინტაქსური ანალიზატორისა და ტოკენიზატორის კვლევითი პრობლემატიკა“

ღონისძიებები

24 დეკემბერს, 18:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ირინა ლობჟანიძე წარადგენს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში (DP 2016_23) შექმნილ ციფრულ ინსტრუმენტს და წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე: ძველი და საშუალი ქართული ენის სასრული პოზიციის მორფოსინტაქსური ანალიზატორისა და ტოკენიზატორის კვლევითი პრობლემატიკა.

შეხვედრა ჩატარდება Zoom-ის პლატფორმაზე. 

დასწრება თავისუფალია. 

იხ. ბმული: https://us02web.zoom.us/j/82051537428?pwd=M0libS92VlpPbyt3VmZiTWlveUN0Zz09

ბანერები