ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

პროფესორ გრაციანო სერაჯოტოს საჯარო ლექციები

ღონისძიებები

Erasmus+ აკადემიური პერსონალის მობილობის ფარგლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მასპინძლობს ვენეციის კა’ფოსკარის უნივერსიტეტის ლინგვისტიკისა და შედარებითი კულტურული კვლევების ფაკულტეტის ასოცირებულ პროფესორს, გრაციანო სერაჯოტოს; კა’ფოსკარის უნივერსიტეტში იგი ხელმძღვანელობს იტალიური ენის კვლევისა და განათლების ცენტრის ლაბორატორიას (www.itals.it). მისი კვლევის ძირითადი სფეროა იტალიური, როგორც უცხო/მეორე ენა, უფრო კონკრეტულად კი სწავლების CLIL მეთოლოგია.

ვიზიტის ფარგლებში პროფესორი სერაჯოტო უცხო ენის მასწავლებელ-პროფესორებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის გამართავს ორ საჯარო ლექციას:

ენის სწავლების მეთოლოგია

დრო: 18 სექტემბერი, 14:00 საათი

ადგილმდებარეობა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G106 აუდიტორია

CLIL მეთოდოლოგია

დრო: 20 სექტემბერი, 14:00 საათი

ადგილმდებარეობა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G106 აუდიტორია


ლექციების სამუშაო ენა: ინგლისური

დასწრება თავისუფალია.

ბანერები