ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

ონლაინტრენინგების მოდიფიცირებული სერია სწავლა/სწავლების პროცესში ინოვაციური მეთოდების გამოყენების შესახებ

ღონისძიებები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და მასწავლებელთა განვითარების ცენტრი გთავაზობთ ონლაინტრენინგების მოდიფიცირებულ სერიას სწავლა/სწავლების პროცესში ინოვაციური მეთოდების გამოყენების შესახებ. სპეციალური ტრენინგკურსები სასწავლო პროცესის დისტანციური რეჟიმის გათვალიწინებით შეიმუშავეს ევროპის პარტნიორმა უნივერსიტეტებმა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტრენერებმა.

ტრენინგები ჩატარდება პროგრამა Zoom-ის მეშვეობით.

თითოეულ ტრენინგზე მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15 მონაწილე

გთავაზობთ ტრენინგების ჩამონათვალს, გრაფიკსა და სარეგისტრაციო ბმულებს.

საკონტაქტო პირები: 

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ მიმართოთ ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს.

სილაბუსები იხილეთ თანდართულ ფაილებში.

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი ქეთევან გრიგოლია – ketevan.grigolia@iliauni.edu.ge,

ტელ.: 577 57 88 55;

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის თანაშემწე ნინო დუჩიძე – nino.duchidze@iliauni.edu.ge,

ტელ.: 599 89 96 69.

გისურვებთ წარმატებას.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები