ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

მათემატიკური ოლომპიადა ილიაუნის სტუდენტებისათვის

ღონისძიებები

2020 წლის 12 იანვარს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი მართავს მათემატიკურ ოლომპიადას, რომელშიც მონაწილეობა შეუძლიათ უნივერსიტეტის იმ აქტიურ სტუდენტებს, რომლებმაც რეგისტრაცია შესაბამის ვადებში გაიარეს. 

ოლიმპიადა გაიმართება კვირას, 12 იანვარს, 15:00 საათზე,  E406 აუდიტორიაში. 

• საბაკალავრო პროგრამის „მათემატიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)“ სტუდენტის მიერ მიღებული საბოლოო ქულა გათვალისწინებული იქნება ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტისათვის გამოყოფილი კვოტის ფარგლებში სტიპენდიატთა შერჩევაში. 

• სტუდენტს გადაეცემა I, II ან III ხარისხის დიპლომი, თუ ოლიმპიადაში მისი საბოლოო შეფასება შესაბამისად 10, 9 ან 8 ქულაა. 

სტუდენტმა ოლიმპიადაში მონაწილეობის მისაღებად თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი. 


მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები