ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

გიორგი ქადაგიძის საჯარო ლექცია: „განათლება და ეკონომიკური ზრდა“

ღონისძიებები

12 თებერვალს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის დეკანი, გიორგი ქადაგიძე წაიკითხავს საჯარო ლექციას თემაზე: „განათლება და ეკონომიკური ზრდა“.

მომხსენებელი ისაუბრებს განათლებისა და ეკონომიკური ზრდის კორელაციის საერთაშორისო გამოცდილებასა და განვითარებადი ქვეყნების გამოწვევებზე ამ მიმართულებით. ასევე განიხილავს, თუ რა წილი აქვს განათლებას ევროპული ქვეყნების სახელმწიფო ხარჯებსა და მთლიან შიდაპროდუქტში; სად არის საქართველო ამ მიმართულებით და რამდენად კრიტიკულია არსებული მდგომარეობა.

დრო: 12 თებერვალი, 19:00 საათი

ადგილმდებარეობაწიგნის სახლი „ლიგამუსი“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

ბანერები