ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

გამოხატვის ელემენტები მეგრულ ენაში

ღონისძიებები

26 იანვარს, ხუთშაბათს, 16.00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავსტრიულ ბიბლიოთეკაში (ქ. ჩოლოყაშვილის 3/5, H 105 -ე აუდიტორია) ლინგვისტურ კვლევათა ცენტრის პროფესორი ბელა ქობალავა წაიკითხავს მოხსენებას: მოძრაობის სემანტიკა და მისი გამოხატვის ელემენტები მეგრულ ენაში.

დასწრება თავისუფალია.

ბანერები