ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

დოქტორანტ თამარ გაჩეჩილაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ღონისძიებები

14 თებერვალს, 15:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G106 აუდიტორიაში გაიმართება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ფიზიკისა და ასტრონომიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ გაჩეჩილაძის სადისერტაციო ნაშრომის „მაგნიტური როსბის ტალღები მზეზე“ დაცვა. 

დრო: 14 თებერვალი, 15:00 საათი

ადგილმდებარეობა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  G106 აუდიტორია

დასწრება თავისუფალია.

ბანერები