ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

დოქტორ მიხეილ სექანიას ლექციათა ციკლი:„გამოთვლითი მყარი ტანის ფიზიკა და მასალათმცოდნეობა“

ღონისძიებები

9, 11, 15, 17 და 18 იანვარს, 11:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის F 303 აუდიტორიაში კონდენსირებული გარემოს თეორიის სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში აუგსბურგის უნივერსიტეტის ფიზიკის ინსტიტუტის, კორელირებული ელექტრონული სისტემებისა და მაგნეტიზმის ცენტრის თანამშრომელი, დოქტორი მიხეილ სექანია წაიკითხავს საჯარო ლექციათა ციკლს „გამოთვლითი მყარი ტანის ფიზიკა და მასალათმცოდნეობა“ (თეორიული კონცეპტები და სიმულაციები) ფიზიკის მაგისტრანტებისა და სხვა დაინტერესებული მსმენელისთვის. 

დრო: 9, 11, 15, 17 იანვარი, 11:00 საათი

ადგილმდებარეობაF303 აუდიტორია (ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასწრება თავისუფალია.

 

ბანერები