ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეული ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში

ღონისძიებები

2019 წლის 2-10 დეკემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ტრადიციულად უმასპინძლებს ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეულის ფარგლებში გამართულ სხვადასხვა ღონისძიებას.

''Cadillac Dreams''- კინოჩვენება და დისკუსია

დრო6 დეკემბერი,19:00 საათი

ადგილმდებარეობა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, A101 აუდიტორია (ი. ჭავჭავაძის გამზირი N32) 

ვრცლადhttp://bit.ly/2OQ3e8N

„არც ერთი წელი სიკვდილის შემთხვევათა გარეშე“ – საჯარო დისკუსია შრომის უსაფრთხოებაზე

დრო: 9 დეკემბერი, 19:00 საათი

ადგილმდებარეობა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, A101 აუდიტორია (ი. ჭავჭავაძის გამზირი N32)

ვრცლად - http://bit.ly/2OPP5Za

ადამიანის უფლებათა ღია გაკვეთილი – სად იწყება ბოლოს და ბოლოს ადამიანის უნივერსალური უფლებები?

დრო: 10 დეკემბერი, 16:00 საათი

ადგილმდებარეობა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლი „ლიგამუსი” (ი. ჭავჭავაძის გამზირი N32)

ვრცლად - http://bit.ly/33uG6BQ

„სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის ფარგლებში არსებულ კონკურსში ადამიანის უფლებათა საუნივერსიტეტო კვირეულთან დაკავშირებით დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობა შეფასდება 1%-ით.

ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეული ყოველწლიურად დეკემბერში იმართება. მისი მიზანი სტუდენტებსა და ახალგაზრდებში ადამიანის უფლებებების პრობლემური საკითხების შესახებ ცოდნის გავრცელება და უნივერსიტეტების თანამშრომლობის გზით ადამიანის უფლებების სამართლის შესახებ იდეათა და მოსაზრებათა აქტიური ურთიერთგაცვლაა.

ბანერები