ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განცხადებები

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა პოლონეთში

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები

Erasmus+ 2016 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის აცხადებს კონკურსს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის მობილობისთვის ვარშავის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტში (პოლონეთი)

მობილობის ხანგრძლივობა:

  • სტუდენტებისთვის - 5 თვე
  • აკადემიური პერსონალისთვის - 5 დღე

საბუთების წარდგენის ბოლო ვადა:

  • სტუდენტებისთვის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) - 14 დეკემბერი, 2015
  •  დოქტორანტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის - 30 დეკემბერი, 2015

სტიპენდიის რაოდენობა:

  • სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის - 750 ევრო თვეში
  • უნივერსიტეტის პერსონალისთვის - 140 ევრო დღეში

კონკურსის შესახებ სრული ინფორმაცია იხილეთ აქ.

ბანერები