ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

შვეიცარიის სამთავრობო სტიპენდიები

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები

შვეიცარიის სამთავრობო სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში 2022-23 აკადემიური წლისათვის საქართველოს მოქალაქეებისათვის გამოცხადებულია მიღება შემდეგი პროგრამებისათვის:

  • სადოქტორო საფეხურის სტიპენდია - ითვალისწინებს 12-დან 36 თვემდე პერიოდით შვეიცარიულ უნივერსიტეტში სრული დატვირთვით სწავლას;
  • პოსტ-სადოქტორო სტიპენდია - ითვალისწინებს 6-დან 12-თვემდე კვლევით ვიზიტს შვეიცარიულ უნივერსიტეტში;
  • კვლევითი სტიპენდია - ითვალისწინებს 6-16 თვემდე კვლევით ვიზიტს შვეიცარიულ უნივერსიტეტში (სარგებლობა შეუძლიათ მიმდინარე სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებსაც).

დეტალური ინფორმაცია თითოეულ სასტიპენდიო პროგრამის შესახებ იხილეთ თანდართული დოკუმენტების სახით.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 26 ნოემბერი.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები