ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

საინფორმაციო ღონისძიებების განრიგი ERASMUS+ მიმდინარე კონკურსის ფარგლებში

ღონისძიებები

2021 წლის 11 ოქტომბრიდან 1 ნოემბრამდე Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში აქტიური იქნება კონკურსი პარტნიორ ევროპულ უნივერსიტეტში მობილობის განსახორციელებლად.

ამასთან დაკავშირებით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური კონკურსის განმავლობაში ორგანიზებას უწევს ონლაინსაინფორმაციო ღონისძიებებს.

დამატებითი ინფორმაცია კონკურისის შესახებ იხილეთ ბმულზე: https://bit.ly/3AwH0yo

განრიგი

_____________________________________________________________________________________________

Erasmus+ hour - ინდივიდუალური ონლაინკონსულტაცია

დრო: 11 ოქტომბერი, 12:00-14:00 საათი

შეხვედრის ბმული: https://bit.ly/3DzENnG

Meeting ID: 833 8551 3849

Passcode: 611090

_____________________________________________________________________________________________ 

Erasmus+ hour - ინდივიდუალური ონლაინკონსულტაცია

დრო: 13 ოქტომბერი, 12:00-14:00 საათი

შეხვედრის ბმული: https://bit.ly/3ax0B7c

Meeting ID: 833 8551 3849

Passcode: 611090

 _____________________________________________________________________________________________

ერაზმუს+ საინფორმაციო შეხვედრა

დრო: 15 ოქტომბერი, 14:00-15:30 საათი

შეხვედრის ბმული: https://bit.ly/2YKq8r7

Meeting ID: 898 4671 2613

Passcode: 611090

_____________________________________________________________________________________________

Erasmus+ hour - ინდივიდუალური ონლაინკონსულტაცია

დრო: 18 ოქტომბერი, 12:00-14:00 საათი

შეხვედრის ბმული: https://bit.ly/3v2bsPU

Meeting ID: 833 8551 3849

Passcode: 611090

 _____________________________________________________________________________________________

Erasmus+ Info Session (ENG)

დრო: 19 ოქტომბერი, 14:00-15:30

შეხვედრის ბმული: https://bit.ly/3lzBtCW

Meeting ID: 835 9803 9664

Passcode: 611090

_____________________________________________________________________________________________

Erasmus+ hour - ინდივიდუალური ონლაინკონსულტაცია

დრო: 20 ოქტომბერი, 12:00-14:00

შეხვედრის ბმული: https://bit.ly/3ADc27M

Meeting ID: 833 8551 3849

Passcode: 611090

_____________________________________________________________________________________________

ერაზმუს+ საინფორმაციო შეხვედრა

დრო: 21 ოქტომბერი, 14:00-15:30

შეხვედრის ბმული: https://bit.ly/2YGw57U

Meeting ID: 889 6847 9008

Passcode: 611090

_____________________________________________________________________________________________

Erasmus+ hour - ინდივიდუალური ონლაინკონსულტაცია

დრო: 22 ოქტომბერი, 12:00-14:00 საათი

შეხვედრის ბმული: https://bit.ly/3BDq76G

Meeting ID: 833 8551 3849

Passcode: 611090

_____________________________________________________________________________________________ 

Erasmus+ hour - ინდივიდუალური ონლაინკონსულტაცია

დრო: 25 ოქტომბერი, 12:00-14:00 საათი

შეხვედრის ბმული: https://bit.ly/3lwBHup

Meeting ID: 833 8551 3849

Passcode: 611090

_____________________________________________________________________________________________

Erasmus+ Info Session (ENG)

დრო: 26 ოქტომბერი, 14:00-15:30 საათი

შეხვედრის ბმული: https://bit.ly/3v8daz5

Meeting ID: 860 1135 6769

Passcode: 611090

 _____________________________________________________________________________________________

Erasmus+ hour - ინდივიდუალური ონლაინკონსულტაცია

დრო: 27 ოქტომბერი, 12:00-14:00 საათი

შეხვედრის ბმული: https://bit.ly/3lAl0hG

Meeting ID: 833 8551 3849

Passcode: 611090

 _____________________________________________________________________________________________

ერაზმუს+ საინფორმაციო შეხვედრა

დრო: 28 ოქტომბერი,  14:00-15:30 საათი

შეხვედრის ბმული: https://bit.ly/3oVOkBE

Meeting ID: 853 5538 0196

Passcode: 611090

_____________________________________________________________________________________________

Erasmus+ hour - ინდივიდუალური ონლაინკონსულტაცია

დრო: 29 ოქტომბერი, 12:00-14:00 საათი

შეხვედრის ბმული: https://bit.ly/3mOTaxA

Meeting ID: 833 8551 3849

Passcode: 611090

_________________________

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს:

ელფოსტა: erasmusplus@iliauni.edu.ge

ტელ.: (995 322) 220009 - 367 (ext)

 

2021 წელი

ბანერები