ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ინტენსიური კურსი: ,,განვითარება - აღმოსავლეთ ევროპის სცენარი''

კონკურსები

კურსის თემატიკა:

  • დემოკრატია - ავტოკრატია;
  • სოციალურ კეთილდღეობაზე კონცეფციის შეცვლა;
  • პოლიტიკური ჩართულობის პოპულარიზაცია და ახალი მახასიათებლები;
  • კარგი ხელმძღვანელობა და კორუფციის პრობლემა;
  • ეკონომიკური განვითარება;
  • კულტურული ღირებულებები და კულტურული დაწესებულებების ცვლილებები. 

კურსი გათვლილია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის, რომლებიც სწავლობენ შემდეგ მიმართულებებზე:

  • სოციალური მეცნიერებები;
  • ჰუმანიტარული მეცნიერებები;
  • აღმოსავლეთ ევროპის/კავკასიისმცოდნეობა.

კურსზე დასასწრებად აუცილებელია ინგლისური ენის ცოდნის მაღალი დონე.

კურსში მონაწილეობისათვის სააპლიკაციო განაცხადში უნდა ატვირთოთ სამოტივაციო წერილი (1 გვერდი) და ნიშნების ფურცელი.

აპლიკაციის მიღების ბოლო ვადაა 2015 წლის 20 თებერვალი

იხილეთ სააპლიკაციო ფორმა

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობების სამსახურს.

➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, ოთახი E208
☏ 214 13 88
✉ foreign-relations@iliauni.edu.ge

ბანერები