ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – მეორმოცე ქება
ღონისძიებები
14 ივნისი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – მეორმოცე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეცხრამეტე ქება
ღონისძიებები
7 ივნისი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეცხრამეტე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთვრამეტე ქება
ღონისძიებები
31 მაისი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთვრამეტე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეჩვიდმეტე ქება
ღონისძიებები
24 მაისი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეჩვიდმეტე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთექვსმეტე ქება
ღონისძიებები
17 მაისი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთექვსმეტე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთხუთმეტე ქება
ღონისძიებები
10 მაისი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთხუთმეტე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთოთხმეტე ქება
ღონისძიებები
19 აპრილი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთოთხმეტე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეცამეტე ქება
12 აპრილი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეცამეტე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთორმეტე ქება
ღონისძიებები
5 აპრილი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთორმეტე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთერთმეტე ქება
ღონისძიებები
29 მარტი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთერთმეტე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეათე ქება
ღონისძიებები
22 მარტი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეათე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეცხრე ქება
ღონისძიებები
25 იანვარი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეცხრე ქება
ბანერები