ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთოთხმეტე ქება
ღონისძიებები
19 აპრილი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთოთხმეტე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეცამეტე ქება
12 აპრილი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეცამეტე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთორმეტე ქება
ღონისძიებები
5 აპრილი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთორმეტე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთერთმეტე ქება
ღონისძიებები
29 მარტი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეთერთმეტე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეათე ქება
ღონისძიებები
22 მარტი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეათე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეცხრე ქება
ღონისძიებები
25 იანვარი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეცხრე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამერვე ქება
ღონისძიებები
14 დეკემბერი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამერვე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეშვიდე ქება
ღონისძიებები
7 დეკემბერი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეშვიდე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეექვსე ქება
ღონისძიებები
30 ნოემბერი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეექვსე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეხუთე ქება
ღონისძიებები
16 ნოემბერი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეხუთე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეოთხე ქება
ღონისძიებები
9 ნოემბერი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეოთხე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამესამე ქება
ღონისძიებები
5 ოქტომბერი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამესამე ქება
ბანერები