ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეცხრე ქება
ღონისძიებები
25 იანვარი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეცხრე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამერვე ქება
ღონისძიებები
14 დეკემბერი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამერვე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეშვიდე ქება
ღონისძიებები
7 დეკემბერი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეშვიდე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეექვსე ქება
ღონისძიებები
30 ნოემბერი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეექვსე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეხუთე ქება
ღონისძიებები
16 ნოემბერი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეხუთე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეოთხე ქება
ღონისძიებები
9 ნოემბერი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეოთხე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამესამე ქება
ღონისძიებები
5 ოქტომბერი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამესამე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეორე ქება
ღონისძიებები
8 ივნისი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეორე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეორე ქება
ღონისძიებები
1 ივნისი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეორე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეერთე ქება
ღონისძიებები
18 მაისი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეერთე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – მეცხრამეტე ქება
ღონისძიებები
4 მაისი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – მეცხრამეტე ქება
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – მეთვრამეტე ქება
ღონისძიებები
27 აპრილი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – მეთვრამეტე ქება
ბანერები